Hopp til hovedinnholdRing ossTilgjengelig 24/7/365
Bilde av fossilfri

Fossilfri byggeplass

Fossilfri byggeplass – strengere krav

Framtiden er fossilfri byggeplass! Den tradisjonelle byggeplassen benyttet anleggsmaskiner og løsninger for oppvarming som bruker fossile energikilder. Med strengere miljøkrav til det beste for både folk og naturen kom også krav til klimavennlige tiltak i bygge- og anleggsbransjen.

Byggeplassene i Norge benyttet i stor grad fossile energikilder for oppvarming frem til forbudet mot fossil fyringsolje fra 1 januar 2022. Bygge- og anleggsvirksomhet står for en stor andel utslipp av klimagasser på landsbasis, det må reduseres ved bruk av klimavennlige alternativer.

produktbilde av fossilfri varmepumpe 85
Fossilfri byggvarme fra Energy Rent AS

I første omgang har regjeringen lagt ned forbud mot byggvarme fyrt med diesel, og etter hvert skal alle byggeplasser bli helt utslippsfrie. Men hva er forskjellen på fossilfri byggeplass og utslippsfri byggeplass, og hvilke alternativer har man egentlig til fossile energikilder?

Biobrensel (Bio-olje og biogass) og pellets er fornybare energikilder som med dagens teknologi effektivt kan tas i bruk. I tillegg kan en fortsatt bruke propan til oppvarming frem til kravet om utslippsfritt trer i kraft, i de fleste store byene fra 2025.

Fossilfri teknologi

En fossilfri byggeplass skal bruke maskiner som ikke slipper ut klimagasser, men kan bruke bærekraftig bioenergi og biodrivstoff. Løsninger for oppvarming kan i tillegg til elektrisitet og biobrensel benytte pellets, fjernvarme, grunnvarme og varmepumpe, eller hydrogen – som ikke er blitt kommersielt tilgjengelig enda.

Tilgangen på denne teknologien varierer, men uansett hvor i Norge man befinner seg er det mulig å tilfredsstille kravene om en fossilfri byggeplass. Skal man benytte helt utslippsfrie energikilder må man i dag ty til elektrisitet, fjernvarme, og lignende. Men spesifikasjonene er mange, og kravene er strenge – da er det fint å be om hjelp fra eksperter.

Utleie av mobil varmeveksler til industri
Utslippsfri varme via varmevekslere fra Energy Rent AS

Utslippsfritt eller fossilfritt?

Fremtidens byggeplass skal være utslippsfri, og med tiden vil det komme lovpålagte krav om bruk av utslippsfrie energikilder i bygge- og anleggsvirksomhet. Det krever tilgang på utstyr og maskiner som kan gjøre jobben effektivt, og selv om det finnes mange alternativer er det lurt å vurdere de ulike løsningene for å finne den beste løsningen til hvert prosjekt.

Fossilfri byggeplass – Miljøvennlig byggvarme

Det er mange faktorer å ta hensyn til når man skal velge riktig løsning for fossilfri byggvarme. Man må vite hva behovet er, areal og planløsning, hvor mye strøm man har tilgjengelig, og man må veie inn utetemperatur og ønsket temperatur inne. Å dimensjonere riktig er avgjørende for effektivitet, både økonomisk og miljømessig.

I denne artikkelen har vi samlet det man bør tenke på når man går over til fossilfri byggvarme.

Et eksempel på vannbåren varme til fossilfri byggeplass er en mobil varmeenhet med bioolje som kobles til midlertidige konvektorer, vifter og rør. Med én sentral enhet kan man sikre effektiv drift, der man slipper å gå rundt for å flytte på utstyr etter hvert som man kommer videre i prosjektet.

Fossilfri byggeplass – Biogass

Tradisjonelle kokverk er i stor grad blitt konvertert til å bruke bioolje. I miljøregnskapet positivt, men det har også bidratt til at prisen på biooljen har skutt i været. Her kommer biogass inn som et alternativ – med lavere råvarepris enn bioolje, økt tilgjengelighet i Norge, og enkel konvertering på LPG-utstyr.

Biogass dannes av organisk materiale, som brytes ned uten oksygen. I Norge finnes det flere produksjonsanlegg, og markedet utvikles stadig med nye ressurser som benyttes til produksjon.

Bilde av mobil vannbåren fossilfri varmesentral
Miljøvennlig mobil varmesentral

I dag er det mange aktører her til lands som har tatt i bruk biogass, gjerne til tungtransport eller i kollektivtransport. Men også bygg- og anleggsvirksomhet har fått øynene opp for mulighetene – spesielt der det ikke er tilgang på elektrisitet i oppstarten av prosjekter. I tillegg er det økte avgifter på utslipp av klimagasser, mens biogass er avgiftsfritt.

Spesielt større byggeplasser som ønsker oppvarming til fossilfri byggeplass kan ha god nytte av biogass. Ved hjelp av mobile varmesentraler som bruker biogass kan man få rask tilgang på oppvarming til en gunstig pris.

Dagens løsninger utvikles med effektivitet i bakhodet, der man får miljøvennlig utstyr som også effektiviserer og forenkler byggeprosessen. Å benytte seg av fossilfrie energikilder på byggeplassen bidrar til å dra utviklingen i riktig retning – mot en miljøvennlig og fremoverlent bransje.

24/7/365
Teknisk støtte 24/7 365
Utsendelse av utstyr
Leverer til hele Europa

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet vårt inneholder faglig kunnskap og nyheter i bransjen. Vi spammer deg ikke med unødvendig mas.

Haster det?

Vi er tilgjengelige og kan levere innen 24 timer. Du slipper å tenke på montering, det fikser vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Usikker på hva du trenger?

Vi har lang erfaring og våre dyktige eksperter hjelper deg å finne rett løsning.