Hopp til hovedinnholdRing ossTilgjengelig 24/7/365
Kjølecontainer plassert på arbeidsområde

Oppvarming- eller nedkjølingsproblemer?

Kriser kan oppstå. Ikke la brann, store mengder vann eller svikt i utstyret forstyrre driften mer enn det må. Vi kan hjelpe deg med rask levering av utstyr som tilfredsstiller deres behov for raskt å kunne gjennomprette driften.

Energy Rent har dyktig personell som sammen med vårt brede leieutstyr og deres spesialisering på temperaturkontroll, kan hjelpe med å løse kjøle og oppvarmingsproblemer i ulike krisesituasjoner på en rask og effektiv måte.

 

Vi hjelper med å holde nødsituasjoner så korte som mulig med nødkjøling og oppvarming.

Flere virksomheter er avhengige av oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg, frysing og prosesskjøling for å forhindre store skader. Vis det oppstår en krise som fører til kjøling – eller oppvarmingsproblemer kan det resultere i fatale følger.

Vi har et stort varelager med utleieutstyr, med blant annet utstyr for nødkjøling vis eget utstyr svikter. Vi skreddersyr og tilpasser et anlegg spesielt etter deres behov, og installerer og leverer så raskt som mulig.  I utstyrsparken har vi alt fra mobile kjølenheter, til varmevekslere og klimaanlegg – alt for å kunne håndtere dine kjøle – og oppvarmingsproblemer.

 

Lang erfaring

Vi ble kontaktet når en bonde fikk kjøleproblemer i kjølerommet sitt. Han slet med svikt i eget utstyr. Vi fikk da raskt levert en mobil kjøleenhet slik at bonden fikk lagret sine avkom i riktig temperatur – og slapp og kaste grønnsakene.

Vi har også nylig levert varme til et oppdrettsanlegg, hvor kunden hadde behov for rask oppvarming av vann. Kunden ventet inn store mengder med fisk, men hadde oppvarmingsproblemer med å klare å varme opp store nok mengder med vann som ble hentet fra en nærliggende elv.

 

Tilgjengelig 24/7

Våre dyktige kollegaer er klare til å hjelpe ved alle nødsituasjoner, uansett når på døgnet. Kjøle – og oppvarmingsproblemer kan oppstå når som helst, og gir som regle ingen forvarsel.

 

Forberedt på det uventede

Selv om kjøle – og oppvarmingsproblemer kommer uforventet, kan slike nødsituasjoner bli håndtert på en mer effektiv og rask måte vis en har en plan for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Vi står til hjelp om dere ønsker å ta en prat med oss om deres beredskapsplan.

Sammen kan vi utarbeide og tilrettelegge en handlingsplan for hva som skal gjøre om det oppstår kjøle – og oppvarmingsproblemer. Skulle problemene oppstå, vil vi allerede ha en plan for hvordan det skal håndteres raskt, slik kostnader og tiden i forbindelsen med kjøle – og oppvarmingsproblemene så små som mulig.

24/7/365
Teknisk støtte 24/7 365
Utsendelse av utstyr
Leverer til hele Europa

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet vårt inneholder faglig kunnskap og nyheter i bransjen. Vi spammer deg ikke med unødvendig mas.

Haster det?

Vi er tilgjengelige og kan levere innen 24 timer. Du slipper å tenke på montering, det fikser vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Usikker på hva du trenger?

Vi har lang erfaring og våre dyktige eksperter hjelper deg å finne rett løsning.