Hopp til hovedinnholdRing ossTilgjengelig 24/7/365

SF50 Inhibitor

Korrosjonsbeskyttelse

SF50 Inhibitor er en konsentrert vannløselig væskeblanding av korrosjonshemmere og pH-buffere, designet for å gi langvarig beskyttelse mot korrosjon i multimetall vannsystemer med lukket kretsløp, som bidrar til å opprettholde energieffektiviteten.

Formuleringen av SF50 Inhibitor er basert på moderne organisk syreteknologi (OAT) og fri for borater, silikater, fosfater, nitrater, tungmetaller og skadelige aminer. SF50 inneholder ingen CMR-stoffer (kreftfremkallende, Mutagene, reprotoksiske). Formuleringen er fri for gelerende silikater, giftige nitritter og mutagene borater.

Effektiv beskyttelse mot korrosjon
Langvarig beskyttelse basert på organisk syreteknologi (OAT)
Testet til og overgår ASTM D-1384 standard testmetode for korrosjon beskyttelse
Beskytter vanlig metallic komponenter som vanligvis brukes i lukkede kretsvannsystemer, inkludert aluminium
Høy elastomerkompatibilitet
+47 51 68 88 68
SF50